WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW KLUBOWYCH POZN; Ustrzyki Dolne, 1.12.2023

Utworzono: piątek, 06 October 2023 11:21

 


1 grudnia br. w budynku Internatu SMS Ustrzyki Dolne odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Ustrzykach Dolnych .


Prezes POZN Józef Szymbara  powitał wszystkich uczestników i otworzył Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie POZN, 1.12.2023 - Ustrzyki Dolne

Następnie po przedstawieniu kandydatur wybrano Prezydium Zgromadzenia:

 • Przewodniczący Zgromadzenia - Piotr Bril
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - Bogdan Zwarycz
 • Sekretarz Zgromadzenia - Krzysztof Lachowski

Ww, wyrazili zgodę na pracę w Prezydium. Wybór był jednogłośny.

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek oraz regulamin obrad. Po czym zarządzono ewentualną dyskuję oraz  głosowanie nad ww. dokumentami. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili porządek oraz regulamin Zgromadzenia.

Nastepnie wybrano członków poszczególnych komisji Zgromadzenia:

 • Komisja mandatowa:
  • Monika Fundanicz
  • Magdalena Wantuch
  • Daniel Wronowski
 • Komisja wyborcza:
  • Paweł Maciejowski
  • Andżelika Szyszka
  • Robert Gleń
 • Komisja Skrutacyjna:
  • Filip Fundanicz
  • Monika Konieczyńska
  • Grzegorz Bril
 • Komisja wniosków i uchwał:
  • Aleksandra Fundanicz
  • Dariusz Darosz
  • Bogdan Kwaśnik

Następnie przewodniczący Komisji mandatowej przedstawił sprawozdanie,
w którym: 

 • po zebraniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdziła,  że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego zostało zwołane zgodnie z § 22 Statutu Związku.
 • po zbadaniu list obecności (obecnych 41 na 46 uprawnionych) Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w dniu 1.12.2023 r. jest prawomocne.

W kolejnym punkcie Zgromadzenia Prezes POZN Józef Szymbara przedstawił  Sprawozdanie z działalności Związku za okres kadencji 2019 - 2023 (sprawozdanie pod linkiem »).

Kolejno Przewomiczący Komisji rewizyjnej Zygmunt Bobko przedstawił sprawozdanie w tym wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (sprawozdanie pod linkiem »).

Przed głosowaniem Przewodniczący zgromadzenia złożył podziękowania oraz gratualacje zawodnikom, trenerom, działaczom a także sędziom za ogromną pracę i sukcesy osiągnięte podczas poprzedniej kadencji.

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustepującemu Zarzadowi. W głosowaniu jawnym jednogłośnie delegaci udzielili absolutorium Zarządowi POZN, wyrażając zadowolenie z jego pracy i osiągnięć.

W kolejnym punkcie przeprowadzono wybory do nowych władz Związku.

Na Prezesa POZN przewodniczący zgromadzenia - Piotr Bril zaproponował kol. Ryszarda Cybrucha.

Na członków Zarządu delegaci z sali zaproponowali:

 1. BRIL Piotr
 2. ELMERYCH Paweł
 3. FUNDANICZ Monika
 4. GIBA  Krzysztof
 5. KWAŚNIK Bogdan
 6. LACHOWSKI Krzysztof
 7. SZUKALSKI Przemysław
 8. SZYMBARA Józef
 9. WANTUCH Magdalena
 10. WOJTAS Jarosław
 11. ZWARYCZ Bogdan

Do komisji rewizyjnej zaproponowano:

 1. BOBKO Zygmunt
 2. DAROSZ Dawid
 3. MIKULSKI Andrzej

Po dostarczeniu delegatom kart do głosowania dokonano wyboru do poszczególnych władz Związku. 

Po przeliczeniu przez Komisję skrutacyjną wszystkich głosów ustalono co następuje:

1. Prezesem Związku - kadencji 2023-2027 został kol. Ryszard Cybruch

2, Członkami Zarządu zostali:

  • BRIL Piotr
  • ELMERYCH Paweł
  • FUNDANICZ Monika
  • KWAŚNIK Bogdan
  • LACHOWSKI Krzysztof
  • SZUKALSKI Przemysław
  • SZYMBARA Józef
  • WANTUCH Magdalena
  • WOJTAS Jarosław
  • ZWARYCZ Bogdan

3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  • BOBKO Zygmunt
  • DAROSZ Dawid
  • MIKULSKI Andrzej

Komisja Rewizyjna przeprowadziła swoje pierwsze spotkanie, na którym dokonano ukonstytuowania się Komisji.

  • Przewodniczący - Zygmunt Bobko
  • W-ceprzewodniczący = Dawid Darosz
  • Członek Komisji - Andrzej Mikulski

Po tym Komisja wniosków i uchwał zaproponowała przegłosowanie uchwały  Nr 1   o wyborze władz Związku.

Delegaci jednogłośnie przyjęli uchwałę. 

Następnie nowo wybrany Prezes podziękował za wybór a także wskazał najważniejsze elementy, ktorymi należy się kierować w kolejnej kadencji.

Zapowiedziano też, że na posiedzeniach Zarządu w kadencji 2023-2027 podejmowane będą wszystkie kwestie związane z działnością Związku.

Na tym wyczerpano porządek obrad i zamknięto Zgromadzenie.

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Adres biura:

Hala Sportowa przy OSiR w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 19 A (parter)
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

Administracja:
Krzysztof Lachowski
sport@ustrzyki-dolne.pl
tel. 602324019

Statystyka

Odsłon artykułów:
665517
2024 © Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

stat4u
Powered by Joomla 1.7 Templates